Parafia pw. św. Faustyny, ul. Kościelna 7, 32-065 Ostrężnica, tel: (012) 283 54 62  
Parafia rzymskokatolicka
pw. Św. Siostry Faustyny
ul. Kościelna 7
32 – 065 Ostrężnica
Tel.: 012 283 54 62
Święty Jan Paweł II

Każdego 16 dnia miesiąca przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, obecnego w relikwiach w naszej parafii, zanosimy do Boga nasze modlitwy.

Dla naszej wspólnoty św. Jan Paweł II jest postacią szczególnie bliską, nie tylko jako osoba niezwykłej wiary i troski o człowieka, ale także jako gorący orędownik przesłania o Bożym miłosierdziu, przekazanego naszej Patronce, św. Siostrze Faustynie. Jako wspólnota czujemy się wezwani do przekazywania orędzia o Bożym miłosierdziu.

Z wdzięcznością dla ks. Kardynała i z wielką radością dla naszej parafii pragnę poinformować, że ks. Kardynał przychylił się do mojej prośby i 9 września 2014 roku przekazał nam relikwie I stopnia św. Jana Pawła II.Po raz pierwszy do uczczenia zostały one przekazane 12 października 2014 roku, w niedzielę wybraną na tzw. Dzień Papieski. Wierzę mocno i mam nadzieję, że obecność św. Jana Pawła II w relikwiach i to wydarzenie przyczynią się jeszcze bardziej do większego pogłębienia nabożeństwa do Bożego miłosierdzia i stanie się stylem życia, którego przykład pozostawiła nam św. Siostra Faustyna, a którego niedościgłym propagatorem i świadkiem był św. Jan Paweł II.

 Jan Paweł II we wspomnieniach

„Będąc uczniem klasy VI Szkoły Podstawowej w Ostrężnicy uczęszczałem na nauki do bierzmowania do parafii w Płokach w latach 1956 – 1957, gdzie sakramentu bierzmowania udzielił mi biskup Karol Wojtyła. Po kilkunastu latach już jako ks. kardynał (to były lata 1974 – 1975) odwiedzał parafie jako wizytacje kanoniczne i wtenczas z księdzem Żmudką, proboszczem parafii w Płokach, przybył z sakramentami świętymi do mego ojca, Franciszka Suskiego, który był w stanie choroby. Opytywał się ojca, gdzie pracował, czy był na wojnie, a ojciec wszystko mu opowiadał, m.in. to, że był na wojnie bolszewickiej w 1917 roku, gdzie został odznaczony krzyżem Virtutti Militari za uratowanie generała z pola walki” – tak wspomina pan Józef Suski, obecny kościelny naszej parafii.

„Moje największe przeżycie i wspomnienie w życiu – odwiedziny Ojca Świętego Jana Pawła II w Ostrężnicy. To wydarzenie powinno być zachowane i wspominane przez pokolenia, ze tak wielki święty nas odwiedził odprawił Mszę św. w naszej kaplicy, wygłosił kazanie, udzielił ojcowskiego błogosławieństwa, odwiedził chorych w domach, spotkał się z Radą parafialną na plebanii i potem wszystko się zaczęło.

Nasza wioska Ostrężnica była podzielona pomiędzy dwie parafie – jedna część należała do Nowej Góry, a kaplica i część północna należały do Płok. Ludzie byli bardzo religijni, chodzili na nogach do kościoła do Płok w niedziele i we wszystkie święta.  Nasz Ojciec Święty jako kardynał Wojtyła też przyjeżdżał często do Płok na odpusty, udzielał sakramentu bierzmowania młodzieży, więc wszyscy go dobrze znaliśmy i podziwialiśmy. Był to człowiek niezwykły, w jego oczach i sercu było tyle dobroci i miłości, słowa płynęły z jego ust jak największy balsam, leczący nasze dusze. W 1974 r. chciano Ostrężnicę przyłączyć do parafii w Nowej Górze, lecz ludzie protestowali, jeździli do Kurii, ponieważ chcieli pozostać w parafii płockiej. Myślimy, że Matka Boża to uczyniła i kard. Wojtyłę do Ostrężnicy sprowadziła. Kiedy proboszcz płocki przekazał nam, że kardynał przyjedzie do Ostrężnicy i odprawi Mszę się w naszej kaplicy, wszyscy się bardzo cieszyli, cały tydzień kaplicę pięknie stroili. Przyszła chwila oczekiwania, zebrało się bardzo wiele ludzi, cała Ostrężnica – Łany, przyjechał nasz Ojciec kochany. Dzieci kwiatami go przywitały, on je uściskał i podziękował za powitanie. Odprawił Mszę św., wygłosił piękne kazanie, w którym nadmienił, że bardzo daleko do kościoła chodzimy, że może kiedyś kościół zbudujemy. Udzielił nam błogosławieństwa tak obfitego, że ono trwa do dnia dzisiejszego.

Wieczorem pięć osób od nas pojechało do Płok, odbyło się jeszcze spotkanie z kardynałem na plebanii. Byli tam ludzie z całej parafii, najpierw się pomodliliśmy, a później kardynał rozmawiał z nami, i pytał, czy nadal; chcemy należeć do Płok. Mówił, że tak daleko na nogach chodzimy. Pytał, czy się wilków nie boimy. Zapewniliśmy go, że Matki Bożej z Płok nie opuścimy, a on obiecał, że dopóki będzie w Krakowie, to nikt nas nie oddzieli od Płok. Za niedługo przyszedł do Lgoty ksiądz budować kościół i zakładać parafię, w czym braliśmy udział i chociaż były to trudne czasy, wybudowano kościół i powstała parafia lgocka. Później spełniły się Ojca Świętego słowa: Ostrężnica za jego pomocą bogata się stała, kościół wybudowała. Wiemy, że to była pomoc od Boga i Matuchny Jego, uproszone od Ojca Świętego. Ojcze Święty Janie Pawle II, za wszystkie łaski, serdecznie Ci dziękujemy, w Twoją opiekę na zawsze się oddajemy”. Ostrężnica, 5.09.2014, Maria Lasoń.

Modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II 

LITANIA DO ŚW. JANA PAWŁA II
Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison
Ojcze Niebieski, bogaty w miłosierdzie – zmiłuj się nad nami.
Jezusie Nazareński, Odkupicielu człowieka
Duchu Boży, Panie i Dawco życia

litania

Karolu Józefie z Wadowic – módl się za nami.
Pasterzu Miłosierdzia
Sługo Służebnicy Pańskiej
Cały oddany Matce Jezusa
Synu wolnej Polski
Człowieku święty w świecie
Uczniu wieszczów i robotników
Powołany do służby w Kościele
Dziedzicu historii królewskiej
Przyjacielu mądrej młodzieży
Nauczycielu filozofów
Mistrzu teologów
Kapłanie i biskupie krakowski
Przewodniku po górach i na wodzie
Gościu środowiska rodzinnego
Wychowawco narzeczonych i małżonków
Przyjacielu młodzieży
Świadku Soboru Watykańskiego II
Książę Kościoła katolickiego
Współpracowniku Prymasa Tysiąclecia
Wybrany „z dalekiego kraju"
Następco rzymski św. Piotra
Pielgrzymie pokoju i jedności
Nadziejo młodzieży chrześcijańskiej
Otwarty na innego człowieka
Zraniony nienawiścią
Solidarny z cierpiącymi
Znaku duchowej wolności
Promieniu ojcostwa
Miłośniku piękna
Bracie artystów i nauczycieli
Ikono modlitwy
Ofiarniku Eucharystii
Budowniczy mostów pojednania
Mężu opatrznościowy polityki
Proroku nowej ewangelizacji
Apostole cywilizacji miłości
Mistrzu dialogu i słuchania
Strażniku wiary ewangelicznej
Poeto słowa o Słowie Wcielonym
Zapraszający w progi nadziei
Odważny w cierpieniu
Spokojny w umieraniu
Otoczony świętymi
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Boże Ojcze, który dałeś światu na progu Trzeciego Tysiąclecia Wcielenia Twojego Syna św. Jana Pawła II, Piotra naszych czasów, i obdarowałeś nas jego pasterską mądrością i ojcowską dobrocią, spraw prosimy, aby jego orędownictwo za nami w niebie, uprosiło Kościołowi wierność Ewangelii miłości. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II
Janie Pawle II nasz święty orędowniku, Wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś wielką miłość do Boga i ludzi prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie… Wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Chwała ojcu...

Modlitwa do św. Jana Pawła II w intencji Rodzin
Święty Janie Pawle, ratuj nasze małżeństwa i rodziny. Jako kapłan, rodziny biskup i następca św. Piotra troskę o rodziny uczyniłeś ważną cząstką swej posługi. Przypominałeś, że człowiek jest zdolny do miłości i potrzebuje miłości. W szczególny sposób powołanie do miłości wypełnia się w związku mężczyzny i kobiety. Głosiłeś, że Chrystus ustanowił małżeństwo sakramentem, znakiem i źródłem Bożej łaski. Przypominałeś naukę Chrystusa: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”. Byłeś odważnym obrońcą życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Głosiłeś świętość rodziny, Domowego Kościoła. Przeciwstawiając się cywilizacji użycia i śmierci, uczyłeś o godności miłości małżeńskiej, która jest cielesna i duchowa zarazem, odrzucając antykoncepcję. Ukazywałeś młodym piękno czystości przedmałżeńskiej, która jest cząstką i warunkiem miłości. Wyproś uzdrowienie dla małżeństw i rodzin. Szukaj naśladowców, którzy by z mocą powtarzali za Tobą: „Rodzino, bądź tym, czym jesteś”. Niech dzieci w trwałych rodzinach znajdą bezpieczne warunki wzrastania. Otocz opieką samotne matki oraz dzieci, które są pozbawione miłości. Przypominaj rodzinom, by codziennie wspólnie się modliły. Niech rodziny będą „Bogiem silne”. Amen.

Modlitwa o dar potomstwa
Święty Janie Pawle II, dar potomstwa prosimy wstaw się za nami przed tronem naszego Pana Jezusa Chrystusa, prosząc o dar upragnionego potomstwa dla nas. Ojcze Święty, Janie Pawle II, prosimy wypraszaj potrzebne nam łaski i spraw, aby w naszych sercach zagościło tak długo wyczekiwane szczęście.
Módl się za nami święty Janie Pawle II!

Modlitwa o dar życia dla dziecka poczętego
Święty Janie Pawle II, dar zycia Ty, który jesteś obrońcą nienarodzonych dzieci, wstaw się za nami. Uratuj nasze dziecko. Niech zagrożenie ciąży minie, aby mogło przyjść ono na świat w terminie i mogło chwalić naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Gazetka parafialna z tekstami o św. Janie Pawle II  - Tutaj

niedziela i święta:

  • 8.00,
  • 9.30,
  • 11.00.

dni powszednie:

  • poniedziałek: 18.00,
  • wtorek: 7.00,
  • środa: 18.00,
  • czwartek: 7.00,
  • piątek: 18.00,
  • sobota: 18.00.

Spotkania grup parafialnych:  

 Parafia na Facebook

PATRON NA DZIŚ

 PRASA KATOLICKA

Przewodnik katolicki   

Gość Niedzielny 

Niedziela   

Źródło 

 Gazetka Parafii pw.św. Faustyny  

ŚWIATOWE DNI MŁODYCH KRAKÓW 2016 

   

STOWARZYSZENIE ŻYWY RÓŻANIEC

Źródło  

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO   

Duchowa Adopcja  

GDZIE MISJONARZE, TAM NADZIEJA

Misje

Godziny urzędowania:

  • codziennie od poniedziałku do soboty po Mszach św.
Odwiedzin: 1805086
Dzisiaj: 277 gości
Wczoraj: 406 gości
Online: 1 gości